Pembelajaran di era terkini mengarah pada integrasi antar mata pelajaran.  Beberapa model pembelajaran seperti Problem Based Learning, Project Base Learning, dimaksudkan salah satunya adalah untuk menghubungkan antar pengetahuan